Praca Magisterska
Mateusz Kaflowski
AGH 2015
System wspomagania decyzji w zakresie alokacji zasobów w serwisie maszyn przemysłowych